Jako biuro księgowe służymy pomocą w każdym z etapów działalności firmy . Naszą współpracę możemy rozpocząć już na etapie planowania działalności gdy przyszły biznes jest jeszcze pomysłem. Nasi doradcy pomogą określić właściwy rodzaj i formę przyszłej działalności pozwalający na jak najefektywniejsze jej funkcjonowanie, a co za tym idzie maksymalizację zysków.
Jako autoryzowane biuro księgowe zajmiemy się wszelkimi aspektami dotyczącymi prowadzenia i ewidencjonowania dokumentacji księgowej na potrzeby przedsiębiorstwa a także organów podatkowych. Ponadto będziemy reprezentować Naszego klienta przed urzędem podatkowym w toku codziennych czynności tkj. przygotowywanie sprawozdań, raportów, rozliczeń, a także w przypadku wystąpienia kontroli.

Posiadamy szeroką grupę klientów działających w wielu branżach. Wykorzystując tę możliwość stworzyliśmy program pozwalający nawiązać bezpośredni kontakt pomiędzy naszymi klientami celem współpracy. Jest to platforma biznesowa dzięki której klienci pozyskują nowych partnerów w prowadzonej działalności, nowych klientów na swoje towary czy usługi, firmy świadczące usługi w zakresie, którego aktualnie potrzebują a także inwestorów.

W przypadku firm funkcjonujących oferujemy dogodne warunki współpracy w każdym z aspektów prowadzonej działalności. Oferujemy specjalistyczną pomoc w przypadku kontroli prowadzonych przez organy podatkowe.

Prowadzimy współpracę z wiodącymi firmami działającymi na rynku brytyjskim, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom pomoc wykraczającą również poza zakres działalności księgowej.
Szczegółowy zakres naszych usług:
1. Rejestracja działalności, rejestracja spółek Ltd ( udostępniamy adres biura dla spółek).
2. Rozliczenia podatkowe: self-employed. partnership, limited company.
3. Rozliczenia zaległe, anulowanie kar, kontrole.
4. Rejestracja i rozliczanie Payroll, Vat.
5. Rejestracja a także rozliczanie CIS ( contractor, subcontractor).
6. Porady i konsultacje, doradztwo biznesowe.
7. Zaświadczenia, listy, poświadczenia, uzyskiwanie druków urzędowych.
8. Tłumaczenia – tłumacz przysięgły – tłumaczenia dokumentów, pism, tłumaczenie na żywo(wyjazdy z klientem:urzędy, sądy,szpitale) Atrakcyje ceny.
9. Rozliczanie i prowadzenie księgowości KORESPONDENCYJNIE (+ telefoniczne konsultacje), posiadamy klientów z całej Wielkiej Brytanii, odległość nie ma znaczenia.
A także wiele innych.